Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0

Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0

Debaty

Rozmawiamy z mieszkańcami

W ubiegłym roku uruchomiliśmy serię debat „Zmieniamy Warszawę” o przyszłości naszego miasta. Do ich współtworzenia zaprosiliśmy mieszkańców i organizacje życia społecznego Warszawy. Duże zainteresowanie debatami wśród warszawiaków potwierdziło potrzebę organizacji takich spotkań poprawiających komunikację między władzami, a mieszkańcami. Chcemy, żeby Warszawa była stolicą o wysokim stopniu udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem. Razem możemy pracować nad nową strategią rozwoju stolicy –  Hanna Gronkiewicz – Waltz Prezydent m.st. Warszawy.

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” stanowi jedno z działań przygotowawczych w procesie budowania strategii rozwoju m.st. Warszawy w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Zgromadzone podczas dyskusji z mieszkańcami, organizacjami i ekspertami informacje oraz opinie pozwolą na ukierunkowanie procesu diagnostycznego na najważniejsze z punktu widzenia społeczności miejskiej zagadnienia.

Debaty rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku, do końca roku rozmawialiśmy m.in. o budżecie partycypacyjnym, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic, realizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 i wyzwaniach rozwojowych tożsamości miasta, terenach zielonych w Warszawie oraz Wiśle jako największej przestrzeni publicznej. Dotychczasowe rozmowy wskazują, że najważniejszym elementem w procesie budowania nowej strategii jest określenie wizji uwzględniającej stołeczny i metropolitarny charakter Warszawy, który w części determinuje kierunek rozwoju miasta.

Kalendarz

«  
  »
p w ś c p s n
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Facebook